LYRICS

So so gi bu chi ( only you are God)

Chukwu monso ( God the Holy Spirit)

Bi a were ono du ghi ( come and take your place)

Chukwu mon so ( God the Holy Spirit)

Odi ghi onyedikagi ( the is none like you)

Na elu igwe na uwa (in the heavens and on earth)

Bi a were ono du ghi ( come and take your place)

Chukwu mon so ( God the Holy Spirit)DOWNLOAD

Reklamlar